راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز

راهنمای طراحی و اجرای بام های سبز

در نشریات ضوابط معماری منظر
(0 رتبه بندی)
ایجاد شده توسط Admin
9/5000 دانش پژوهان

گزارش دوره

لطفاً در مورد گزارش کوتاه و واضح توضیح دهید.

اشتراک گذاری

دوره را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

با امتیاز خرید